top of page

OfficeGarden AS er miljøsertifisert som MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss å jobbe for økt bærekraft, produktivitet og overskudd.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil satse på bærekraft, gjennom å jobbe konkret og systematisk for mer bærekraft, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Miljøfyrtårn-sertifisering har gjort at vi har måttet jobbe konkret og systematisk for bedre arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi har måttet tenke alternativt og har kommet langt med vårt arbeid for å ha en miljøbevisst hverdag i OfficeGarden AS.

Vi lager en årlig miljørapport og den kan sendes ut på forespørsel.

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. OfficeGarden AS har mottak av
EE-avfall og brukte tonere/blekk.

For mer informasjon om vårt miljøarbeid og våre miljøprestasjoner ta kontakt med:

OfficeGarden AS

Tina G. Elstad

Tel: 63 87 05 60  

E-post: kundeservice@officegarden.no  

bottom of page