OfficeGarden AS er nå blitt miljøsertifisert som MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss å jobbe for økt bærekraft, produktivitet og overskudd.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil satse på bærekraft, gjennom å jobbe konkret og systematisk for mer bærekraft, arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 

Prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering har gjort at vi har måttet jobbe konkret og systematisk for bedre arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi har måttet tenke alternativt og har kommet langt med vårt arbeid for å ha en miljøbevisst hverdag i OfficeGarden AS.

Vi lager en årlig miljørapport og den kan sendes ut på forespørsel.

For mer informasjon om vårt miljøarbeid og våre miljøprestasjoner ta kontakt med:

OfficeGarden AS

Tina G. Elstad

Tel: 63 87 05 60  

E-post: kundeservice@officegarden.no  

OfficeGarden AS:

Braanaas Hovedgaard, Brånåsveien 29 2019 Skedsmokorset 

Telefon 63 87 05 60

E-post: kundeservice@officegarden.no